Thư điện tử: sales@packagingbag5.com
Điện thoại: +86-752-3366352
Trang chủ > Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

  

    Huệ Châu Yangrui in & công ty TNHH bao bì

  • Địa chỉ: 50 Hennessy Road, Wanchai, Hồng Kông

  • E-Mail: sales@packagingbag5.com

  • Điện thoại: + 86-752-3366352

  • Số Fax: + 86-752-3366320